Warunki sprzedaży

Akceptacja warunków sprzedaży

Umowę zawartą pomiędzy IT DESIGN SRL a Klientem należy uważać za zawartą z przyjęciem zamówienia przez IT DESIGN SRL, który zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do przyjęcia zamówienia. Składając zamówienie online, Klient oświadcza, że ​​zapoznał się ze wszystkimi informacjami podanymi podczas procedury zakupu oraz w pełni akceptuje warunki ogólne i warunki płatności opisane poniżej.

Jeżeli Klient jest konsumentem końcowym (tj. osobą fizyczną, która nabywa towar w celu niezwiązanym z jego działalnością zawodową), po zakończeniu procedury zakupu on-line wydrukuje lub zapisze kopię elektroniczną, a w każdym przypadku zachowa niniejsze ogólne warunki sprzedaży, zgodnie z postanowieniami artykułów dyrektywy 2011/85/UE w sprawie sprzedaży na odległość.

Jak kupić

Klient może kupować tylko produkty znajdujące się w elektronicznym katalogu IT DESIGN SRL w momencie składania zamówienia i widoczne na Cucciolotta.com, zgodnie z opisem w odpowiednich arkuszach informacyjnych. Informacje techniczne zawarte na stronie Cucciolotta.com wiernie odwzorowują informacje o towarach zawartych w katalogu. . Rozumie się, że zdjęcie towarzyszące opisowi produktu może nie być w pełni reprezentatywne dla jego cech i może różnić się kolorem, rozmiarem, akcesoriami przedstawionymi na rysunku. Wszystkie informacje dotyczące pomocy przy zakupie (często zadawane pytania itp.) są przeznaczone jako prosty ogólny materiał informacyjny, nie odnoszący się do rzeczywistych cech poszczególnych produktów.

Prawidłowe otrzymanie zamówienia jest potwierdzane przez IT DESIGN SRL odpowiedzią (potwierdzenie zamówienia) za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Klienta adres e-mail. Ta wiadomość potwierdzająca będzie zawierać datę i godzinę otrzymania zamówienia oraz „Numer zamówienia klienta”, który będzie używany w dalszej komunikacji z IT DESIGN SRL. Wiadomość ponownie proponuje wszystkie dane wprowadzone przez Klienta, który zobowiązuje się do weryfikacji ich poprawności i niezwłocznego przekazania ewentualnych poprawek, zgodnie z metodami opisanymi w niniejszym dokumencie. Adres firmy produkującej produkty Cucciolotta, czyli IT DESIGN SRL, jest następujący: Via Caduti sul Lavoro 6 - 10094 Giaveno (TO) Numer VAT 11457300017 Tel. +39 0119378016.

W przypadku braku przyjęcia zamówienia IT DESIGN SRL zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Klienta.

Wszystkie ceny na stronie zawierają podatek VAT. IT DESIGN SRL zastrzega sobie prawo do zmiany cen w dowolnym czasie, bez wcześniejszego powiadomienia.

Metody płatności

Paypal / karta kredytowa / PostePay / karty przedpłacone

Płatność jest całkowicie bezpieczna za pośrednictwem strony płatności oferowanej przez Paypal, która umożliwia płacenie dowolną kartą kredytową.

Przelew bankowy

IT73Q0630530780000240197390 Savigliano bank oszczędnościowyano